Shakes & Fidget - The Game - Supportforum  

Zpět   Shakes & Fidget - The Game - Supportforum > FAQ

BB Kódy
BB kód je sada tagů založených na HTML jazyce, který je známý. Umožňují Vám formátovat Vaše příspěvky podobně jako HTML, ale v jednodušší syntaxu a nikdy nenaruší vzhled stránek fóra. Schopnost používat BB kód je nastaven správcem fóra, přečtěte si pravidla fóra před postováním.

Níže je seznam kódů, které můžete použít pro formátování zpráv.
Seznam BB-kódů
[b], [i], [u] Tučně / Kurzíva / Podtržené
[color] Barva
[size] Velikost
[font] Písmo
[highlight] Zvýraznění
[left], [right], [center] Vlevo / Vpravo / Na střed
[indent] Odsazení
[email] E-mail
[url] Odkaz na webovou stránku
[thread] Odkaz na téma
[post] Odkaz na příspěvek
[list] Nečíslovaný seznam / Číslovaný seznam
[img] Obrázek
[code] Kód
[php] PHP Kode
[html] HTML kód
[quote] Citovat
[noparse] Neparsovat BB-kódy
[attach] Příloha
[s] strike
[smiley] smileygenerator
[spoiler] spoiler
[yt] YouTube BB code
Příklady špatného použití:
  • [url] www.example.com [/url] - nevkládejte mezery mezi tagy a text.
  • [email][email protected][email] - konec závorky musí obsahovat lomítko ([/email])

Tučně / Kurzíva / Podtržené
Značky [b], [i] a [u] Vám umožňují formátovat text jako tučný, kurzíva a podtržený.
Použití [b]text[/b]
[i]text[/i]
[u]text[/u]
Příklad použití [b]tento text je tučný[/b]
[i]tento text je kurzívou[/i]
[u]tento text je podtržený[/u]
Výsledek tento text je tučný
tento text je kurzívou
tento text je podtržený

Barva
Tag [color] Vám umožňuje změnit barvu textu.
Použití [color=Valg]text[/color]
Příklad použití [color=blue]tento text je modře[/color]
Výsledek tento text je modře

Velikost
Tag [size] Vám umožňuje změnit velikost písma v textu.
Použití [size=Valg]text[/size]
Příklad použití [size=+2]tento text je dvakrát větší než obvykle[/size]
Výsledek tento text je dvakrát větší než obvykle

Písmo
Tag [font] Vám umožňuje změnit typ písma.
Použití [font=Valg]text[/font]
Příklad použití [font=courier]tento text je napsán v Courier New[/font]
Výsledek tento text je napsán v Courier New

Zvýraznění
Tag [Highlight] Vám umožňuje zdůraznit text.
Použití [highlight]text[/highlight]
Příklad použití [highlight]tento text je zvýrazněný[/highlight]
Výsledek tento text je zvýrazněný

Vlevo / Vpravo / Na střed
Tagy [Left], [right] a [center] Vám umožňují zarovnat text.
Použití [left]text[/left]
[center]text[/center]
[right]text[/right]
Příklad použití [left]tento text je zarovnán nalevo[/left]
[center]tento text je zarovnán na střed[/center]
[right]tento text je zarovnán napravo[/right]
Výsledek
tento text je zarovnán nalevo
tento text je zarovnán na střed
tento text je zarovnán napravo

Odsazení
Tag [indent] Vám umožňuje odsadit text.
Použití [indent]text[/indent]
Příklad použití [indent]tento text je odsazený[/indent]
Výsledek
tento text je odsazený

E-mail
Tag [email] Vám umožňuje vložit odkaz na e-mailovou adresu. Můžete jej libovolně pojmenovat.
Použití [email]text[/email]
[email=Valg]text[/email]
Příklad použití [email][email protected][/email]
[[email protected]]Klikni zde pro můj e-mail[/email]
Výsledek [email protected]
Klikni zde pro můj e-mail

Odkaz na webovou stránku
Tag [url] Vám umožňuje vložit odkaz na jiné webové stránky a soubory. Můžete jej libovolně pojmenovat.
Použití [url]text[/url]
[url=Valg]text[/url]
Příklad použití [url]http://forum.sfgame.cz[/url]
[url=http://forum.sfgame.cz]Shakes & Fidget - The Game - Supportforum[/url]
Výsledek http://forum.sfgame.cz
Shakes & Fidget - The Game - Supportforum

Odkaz na téma
Tag [thread] Vám umožňuje vložit odkaz na téma pomocí ID. Můžete jej libovolně pojmenovat.
Použití [thread]ID tématu[/thread]
[thread=ID tématu]text[/thread]
Příklad použití [thread]42918[/thread]
[thread=42918]Klikni![/thread]
(Poznámka: ID tématu je pouze příklad, nemusí odkazovat na žádné téma/příspěvek.)
Výsledek http://forum.sfgame.cz/showthread.php?t=42918
Klikni!

Odkaz na příspěvek
Tag [post] Vám umožňuje přidat odkaz na konkrétní přispěvek pomocí jeho ID. Můžete jej libovolně pojmenovat.
Použití [post]postid[/post]
[post=postid]text[/post]
Příklad použití [post]269302[/post]
[post=269302]Klikni![/post]
(Poznámka: ID tématu je pouze příklad, nemusí odkazovat na žádné téma/příspěvek.)
Výsledek http://forum.sfgame.cz/showthread.php?p=269302#post269302
Klikni!

Nečíslovaný seznam
Tag [list] Vám umožňuje vytvářet jednoduché nečíslované seznamy bez specifikace dalších parametrů. V rámci seznamu je každá hodnota označená [*].
Použití [list]text[/list]
Příklad použití [list]
[*]položka 1
[*]položka 2
[/list]
Výsledek
  • položka 1
  • položka 2

Číslovaný seznam
Tag [list] Vám umožňuje vytvářet číslované seznamy s parametrem. Tato možnost by měl mít hodnotu 1 (pro číslovaný seznam); A (abecední seznam s velkými písmeny); a (abecední seznam s malými písmeny); I (číslovaný seznam s velkými římskými číslicemi) nebo i (číslovaný seznam s malými římskými číslicemi).
Použití [list=Valg]text[/list]
Příklad použití [list=1]
[*]položka 1
[*]položka 2
[/list]

[list=a]
[*]položka 1
[*]položka 2
[/list]
Výsledek
  1. položka 1
  2. položka 2
  1. položka 1
  2. položka 2

Obrázek
Tag [Img] Vám umožňuje vkládat externí obrázky do Vašich přispěvků. Můžete také kombinovat tuto značku s tagem [url] a vytvořit tak z obrázku odkaz.
Použití [img]text[/img]
Příklad použití [img]http://forum.sfgame.cz/images/statusicon/shakes/forum_new.gif[/img] (Neodkazuje)

[url=http://www.example.com] [img]http://forum.sfgame.cz/images/statusicon/shakes/forum_new.gif[/img] [/url] (Tvoří odkaz)
Výsledek (Neodkazuje)

(Tvoří odkaz)

Kód
Tag [code] přepne na pevnou šířku (jednotné místo), písmo a vše ostatní si zachová všechny mezery.
Použití [code]text[/code]
Příklad použití [code]
<script type="text/javascript">
<!--
    alert("Hello world!");
//-->
</script>
[/code]
Výsledek
Kód:
<script type="text/javascript">
<!--
	alert("Hello world!");
//-->
</script>

PHP Kode
Tag [php] funguje stejně jako tag [code], ale navíc zvýrazní syntaxi PHP kódu. I když je primárně navržen pro PHP, může správně zobrazit i jiné jazyky.
Použití [php]text[/php]
Příklad použití [php]
$myvar = 'Hello World!';
for ($i = 0; $i < 10; $i++)
{
    echo $myvar . "\n";
}
[/php]
Výsledek
PHP Kode:
$myvar 'Hello World!';
for (
$i 0$i 10$i++)
{
    echo 
$myvar "\n";


HTML kód
Tag [html] Vám umožňuje provádět zvýraznění syntaxe pro kód HTML.
Použití [html]text[/html]
Příklad použití [html]
<img src="image.gif" alt="image" />
<a href="testing.html" target="_blank">Testing</a>
[/html]
Výsledek
HTML kód:
<img src="image.gif" alt="image" />
<a href="testing.html" target="_blank">Testing</a>

Citovat
Tag [quote] Vám umožňuje citovat text někoho jiného.
Použití [quote]Citovat[/quote]
[quote=Jméno]text[/quote]
Příklad použití [quote]Lorem ipsum dolor sit amet[/quote]
[quote=John Doe]Lorem ipsum dolor sit amet[/quote]
[quote=John Doe;261191]Lorem ipsum dolor sit amet[/quote]
Výsledek
Citovat:
Lorem ipsum dolor sit amet
Citovat:
Původně založeno John Doe
Lorem ipsum dolor sit amet
Citovat:
Původně založeno John Doe Zobrazit příspěvky
Lorem ipsum dolor sit amet

Neparsovat BB-kódy
Tag [noparse] Vám umožňuje zastavit parsování BB kódu.
Použití [noparse][b]text[/b][/noparse]
Příklad použití [noparse][b]Lorem ipsum dolor sit amet[/b][/noparse]
Výsledek [b]Lorem ipsum dolor sit amet[/b]

Příloha
Tag [attach] Vám umožňuje zobrazit přílohy v příspěvku. Zobrazí pouze přílohy, které jsou součástí příspěvku, ve kterém je tag použit.
Použití [attach]Přiloženo[/attach]
Příklad použití [attach]12345[/attach]
Výsledek

strike
Použití [s]text[/s]
Příklad použití [s]line through text[/s]
Výsledek line through text

smileygenerator
Použití [smiley]text[/smiley]
Příklad použití [smiley]KO771[/smiley]
Výsledek
KO771

spoiler
Použití [spoiler]text[/spoiler]
Příklad použití [spoiler]click button to read text[/spoiler]
Výsledek

YouTube BB code
Použití [yt]text[/yt]
Příklad použití [yt]DjQCovtEf68[/yt]
Výsledek


Zobrazený čas je SEČ +2. Aktuální čas 03:47.


Běží na: vBulletin® Version 3.8.4
Copyright ©2000 - 2021, Jelsoft Enterprises Ltd.
CopyrightŠ by 'Playa Games GmbH'